SĮ "Susisiekimo Paslaugos"

SĮ "Susisiekimo Paslaugos"

Mokamas automobilių stovėjimas Vilniuje

Dažnai užduodami klausimai

1. Ant automobilio radau pranešimą. Kur kreiptis? Kur sumokėti baudą?

Gavę pranešimą apie iš karto nesumokėtą vietinę rinkliavą pastačius automobilį mokamoje stovėjimo vietoje, nustatytą rinkliavą galite sumokėti per 72 val. nuo pranešimo surašymo dienos pabaigos (pvz., pranešimas surašytas 2016-01-01 9 val., sumokėti galite iki 2016-01-04 24 val.) naudojantis elektroninės prekybos paslaugomis, grynaisiais pinigais SĮ "Susisiekimo paslaugos" klientų aptarnavimo centruose Gedimino pr. 9A arba Geležinkelio g. 16, Vilnius arba grynaisiais pinigais PERLO terminaluose.  Nesumokėjus rinkliavos iki nurodyto termino, nuotraukose užfiksuota medžiaga yra perduodama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojams tolimesniam nagrinėjimui. Informaciją apie paskirtą baudą ir mokėjimo sąlygas automobilio savininkas (valdytojas) gaus registruotu laišku, siunčiamu deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, jei automobilio savininkas juridinis asmuo, medžiaga siunčiama juridinio asmens registracijos adresu.

2. Gavau pranešimą ir norėjau sumokėti nustatytą rinkliavą per 72 val. nuo pranešimo surašymo dienos pabaigos, tačiau nespėjau.

Nesumokėjus rinkliavos iki nurodyto termino, nuotraukose užfiksuota medžiaga yra perduodama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojams tolimesniam nagrinėjimui. Informaciją apie paskirtą baudą ir mokėjimo sąlygas automobilio savininkas (valdytojas) gaus registruotu laišku, siunčiamu deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, jei automobilio savininkas juridinis asmuo, medžiaga siunčiama juridinio asmens registracijos adresu.

3. Neturėjau grynųjų pinigų sumokėti už stovėjimą.

Mokėti už automobilio stovėjimą galite ne tik monetomis į bilietų automatą, bet ir naudodamiesi mobiliojo ryšio operatorių teikiama paslauga atsiskaityti SMS žinute.

4. Ketinau sumokėti, tačiau neveikė bilietų automatas.

Sugedus bilietų automatui mokėkite į artimiausią bilietų automatą. Jeigu automatas neišdavė bilieto apie tai galite pranešti telefonu 8 (656) 07125, nurodant bilietų automato numerį bei automobilio valstybinį numerį.

5. Turėjau bilietą, bet jis buvo nuslydęs (nukritęs) nuo prietaisų skydelio ir nesimatė visos biliete išspausdintos informacijos.

Vairuotojas palikęs bilietą turėtų įsitikinti, kad visa biliete išspausdinta informacija yra gerai matoma iš lauko. Jeigu patikrinimo metu kontrolierius negali įskaityti biliete išspausdintos informacijos yra fiksuojamas pažeidimas.

6. Automobilis buvo paliktas rezervuotoje automobilių stovėjimo vietoje, bet už stovėjimą buvo sumokėta (palikta neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelė).

Rezervuotose automobilių stovėjimo vietose, automobilius galima statyti tik su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ išduodamu specialiu leidimu. Specialūs leidimai išduodami įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kurios rezervavo stovėjimo vietas ir nustatyta tvarka moka vietinę rinkliavą. Prašome vairuotojų būti atidžiais ir stebėti kelio ženklus.

7. Automobilis buvo paliktas rezervuotoje automobilių stovėjimo vietoje, bet automobilyje buvo palikta neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelė.

Rezervuotose automobilių stovėjimo vietose, automobilius galima statyti tik su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ išduodamu specialiu leidimu. Specialūs leidimai išduodami įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kurios rezervavo stovėjimo vietas ir nustatyta tvarka moka vietinę rinkliavą. Automobiliams, pažymėtiems neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele, nesuteikiama teisė statyti automobilius rezervuotose vietose. Automobilius, pažymėtus neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, galima nemokamai statyti mokamose automobilių stovėjimo vietose.

8. Nespėjau pratęsti bilieto, ką daryti?

Paaiškinimą dėl padaryto pažeidimo, taip pat pastabas dėl protokolo turinio turėsite teisę pateikti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo metu. Atkreipiame dėmesį, kad patogus mokėjimas už automobilio stovėjimą naudojantis mobiliojo ryšio operatorių teikiama paslauga atsiskaityti SMS žinute. Daugiau informacijos rasite čia.

9. Sustojau tik kelioms minutėms ir kontrolierius užfiksavo automobilį.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-07-13 sprendimu Nr.1-127 patvirtintais Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatais - palikus automobilį mokamoje stovėjimo vietoje reikia nedelsiant sumokėti vietinę rinkliavą už automobilio stovėjimą. Už automobilio stovėjimą galite sumokėti monetomis į bilietų automatą arba SMS žinute.

10. Automobilis pažymėtas skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“.

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis lengvata taikoma asmenims, kurie savo automobilius pasižymėję neįgalių asmenų automobilių statymo kortele. Neįgalių asmenų automobilių statymo korteles išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius (Švitrigailos g. 10). Automobilius, kurie pažymėti skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“, nemokamai galima statyti tik tose stovėjimo vietose, kurios skirtos neįgaliesiems ir pažymėtos skiriamaisiais kelio ženklais „Neįgalieji“.

11. Buvo pasibaigęs gyventojo leidimas ir gavau pranešimą.

Pasibaigus gyventojo leidimo galiojimui jį galite pratęsti SĮ „Susisiekimo paslaugos“, Klientų aptarnavimo centruose - Gedimino pr. 9A arba Geležinkelio g. 16, Vilnius. Nepratęsus leidimo ir palikus automobilį mokamoje stovėjimo vietoje reikia sumokėti vietinę rinkliavą už automobilio stovėjimą.

12. Ar mokamas automobilių statymas sekmadieniais?

Laikas, kada už stovėjimą mokama, nurodomas kelio ženkluose. Visomis savaitės dienomis rinkliava renkama visoje mėlynojoje rinkliavos zonoje nuo 8 iki 24 val. ir geltonojoje zonoje esančiose Turgaus, Rinktinės, Geležinkelio, Sodų gatvėse ir Pylimo gatvės dalyje prie Halės turgaus, nuo 8 iki 20 val.  Daugiau informacijos apie mokamas vietas rasite čia.

13. Nusipirkau bilietą, bet pamiršau jį palikti automobilyje ir išsinešiau su savimi.

Vairuotojas įsigijęs bilietą jį turi palikti automobilio viduje už priekinio stiklo ant prietaisų skydelio taip, kad iš lauko būtų matoma visa biliete išspausdinta informacija. Jeigu patikrinimo metu kontrolierius nemato bilieto arba negali įskaityti biliete išspausdintos informacijos yra fiksuojamas pažeidimas.

14. Palikau bilietą automobilyje, bet uždarant duris vėjas jį nupūtė.

Palikę bilietą automobilyje visada įsitikinkite, kad jis tinkamai padėtas ir iš lauko gerai matoma visa biliete išspausdinta informacija. Jeigu patikrinimo metu kontrolierius nemato bilieto arba negali įskaityti biliete išspausdintos informacijos yra fiksuojamas pažeidimas.

15. Ar galima papildomai sumokėti už automobilio stovėjimą, jeigu laiku to padaryti neturėjau galimybių?

Pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui, kai už stovėjimą mokama į bilietų automatą, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 10 minučių nuo apmokėto stovėjimo laiko pabaigos, privaloma papildomai sumokėti nustatyto dydžio vietinę rinkliavą nuostatų nustatyta tvarka arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos. Bilietą, patvirtinantį papildomą apmokėjimą, privaloma palikti automobilyje nuostatų nustatyta tvarka.

Pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui arba nutraukus užsakymą ir neišvykus iš mokamos stovėjimo vietos, kai už stovėjimą mokama naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis, privaloma iš karto papildomai sumokėti nustatyto dydžio vietinę rinkliavą nuostatų nustatyta tvarka arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos.

Pavėlavus papildomai sumokėti vietinę rinkliavą, gali būti sumokama nustatyto dydžio vietinė rinkliava per 72 val. nuo pranešimo surašymo dienos pabaigos nustatytais būdais, privalomai nurodant automobilio valstybinį numerį ir gauto pranešimo registracijos numerį;

Jeigu neturite galimybės įsigyti bilieto iš bilietų automato, už automobilio stovėjimą galite mokėti SMS žinutėmis.

 

16. Nesutinku su užfiksuotu pažeidimu, kur kreiptis dėl apskundimo?

Informaciją apie pažeidimo nagrinėjimą ir apskundimo tvarką automobilio savininkas (valdytojas) gaus registruotu laišku, siunčiamu deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, jei automobilio savininkas juridinis asmuo, medžiaga siunčiama juridinio asmens registracijos adresu.

 

17. Ar reikia mokėti vietinę rinkliavą švenčių dienomis?

 

Vairuotojai, mokėdami vietinę rinkliavą, vadovaujasi kelio ženklais ir papildomomis lentelėmis, kuriose yra nurodoma savaitės dienos ir valandos, kada renkama rinkliava, todėl švenčių dienomis (jei to reikalauja kelio ženklai) už stovėjimą reikia mokėti.