SĮ "Susisiekimo Paslaugos"

SĮ "Susisiekimo Paslaugos"

Mokamas automobilių stovėjimas Vilniuje

Teisės aktai

Teisės aktai, reglamentuojantys vietinės rinkliavos rinkimą už naudojimąsi mokamomis transporto priemonių stovėjimo vietomis:

  • Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
  • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. aktuali sprendimo Nr. 1-127 redakcija „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo.
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-20 įsakymas Nr. 30-370 "Dėl teritorijų ir jų ribų, kuriose galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose, tvirtinimo".
  • SĮ "Susisiekimo paslaugos" direktoriaus 2018-03-27 įsakymu Nr. 2018-V-28 patvirtintas "Gyventojų ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimų išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo aprašas".
  • SĮ "Susisiekimo paslaugos" direktoriaus 2018-03-27 įsakymu Nr. 2018-V-30 patvirtintas "Sumokėtos vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą, naudojantis operatorių teikiamomis paslaugomis (siunčiant trumpąsias mobiliojo ryšio žinutes SMS arba užsakant mokamą stovėjimą m.Parking programa) grąžinimo tvarkos aprašas".
  • Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2018-V-79 (2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 2020-V-77 redakcija) patvirtintos "Naudojimosi "m.Parking" programa taisyklės".